اخبار

  • Alternate Text
    ارزیابی عملکرد ورق های کامپوزیت آلومینیوم نما در برابر آتش
    امروزه روند رو به رشد کاربرد مواد و مصالح پلیمری و فناروی های نوین، در صنایع مختلف به ویژه صنعتساختمان و حمل و نقل، نگرانی در زمینه پتانسیل خطر آتش سوزی ناشی از آن ها را تشدید کرده است.از جمله فناوری های نوین، ورق کامپوزیت آلومینیوم است که به طور گسترده در پروژه های ساخت و سازکشور به عنوان نمای خارجی ساختمان استفاده می شود
    19 اسفند 1397
    2694